about us

پرواز کن ، فرهنگ مرز نداردکلاس پرنده یک پروژه ی فرهنگی است که دغدغه اش آموزش های کاربردی است. کلاس پرنده مکانی است که هنرمندان و متخصصان می توانند با کمک کودکان و نوجوانان برای حل نیازهای یک جامعه تلاش کنند.

کلاس پرنده هر بار برای «حل کردن» مسائل یک جامعه و یا محله و یا یک مدرسه به آنجا سفر می‌کند و سعی می‌کند از طریق بازی، هنر و «تفکر دیزاین» به کودکان و نوجوانان، قدرت و لذت «حل مسئله» را بیاموزد.

کلاس پرنده معتقد است رسالتش «آموزش‌های متفاوت» است. آموزشی که بر اساس هویت هر منطقه و هر پروژه بنا می شود و از دل زندگی هر فرد می‌آید. آموزشی که به کار زندگی اش می آید.

کلاس پرنده از طریق سیستم «تفکر طراحی» می‌کوشد به کودکان و نوجوانان یاد دهد «تغییر» بسیار ساده، ارزان و همیشه در دسترس است. ما به راحتی می‌توانیم محیط زندگی، محیط درس و مهم‌تر از همه نگاهمان را تغییر دهیم. کلاس پرنده معتقد است آموزش مسائل بنیادی به کودکان از طریق بازی و هنر بسیار مهمتر از درس‌های غیرکاربردی و گاه غیرضروری مدارس است.

این پروژه از پائیز نود و یک آغاز به کار کرده و تا کنون در چهار نقطه ی ایران برگزار شده است. چشم انداز آینده کلاس پرنده تبدیل شدن به یک بنیاد فرهنگی و آموزشی است. جائی که هنرمندان و متخصصان یک جامعه می توانند احساس مفید بودن کنند و با کمک کودکان و نوجوانان، نگاه های دیگر مردمان و شهروندان را (به دور از هر سیاه نمایی) به مسائلی بکشانند که به پایداری آن جامعه یاری رساند.

کلاس پرنده یکی از پروژه های استودیو بهرامی است.